کارگاهنر
شنبه 5 بهمن‌ماه سال 1387
هرمز

برخی از اتودهای مربوط به شخصیت سمبلیک هرمز ، قهرمان داستان فرش خاکی خلیج فارس.

Hormoz

برای طراحی این شخصیت سعی کردم تا حد امکان از مولفه هایی که گویای ایرانی  و جنوبی بودن است ، استفاده کنم. از نحوه ترسیم فیگورهای ایران باستان نیز بهره جستم (نمایش صورت و پاها از نیم  رخ ، بدن وچشم از مقابل _ هرچند این وضعیت را در نقاشی های فیگوراتیو مصر باستان نیز می توان دید ). البته بعضی از طرح های  اولیه به لحاظ آناتومی چهره ونقوش تزیینی لباس تا حدودی به شخصیتهای یونان و یا روم نزدیک شده که در طرح نهایی سعی شد اینگونه نباشد.

در پست های بعدی تعدادی از طرح های خطی مربوط به روایتهای داخلی فرش را منتشر می کنم.


عناوین آخرین یادداشت ها
 
 
بازدیدکنندگان: 68064