کارگاهنر
یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1387
اولین نمایشگاه مجازی طراحی، با آثارهنرمندان هرمزگان

 

نمایشگاه مجازی از آثار پنج طراح فیگوراتیو هرمزگان 

 .................................................................................................................................... 

  

SHAHAB  HAJIZADEH 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................... 

 

AMIR MOSLEMZADEH  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

....................................................................................................................................    

 

KHASHAYAR RADAFSHAR   

 

  

  

  

 

  

 

  

....................................................................................................................................    

 

ABOOZAR NOWROZINEZHAD 

 

  

 

  

 

....................................................................................................................................     

 

YOSEF BAHRAMI 

 

 

  

....................................................................................................................................     

بزودی  نمایشگاه گروهی هنرمندان سراسر کشور که مایل به  ارسال آثار خود هستند در همین وبلاگ برگزار می شود. کلیه اطلاعات مربوط به آن طی فراخوانی پس از نمایشگاه اخیر دریکی ازپست های آتی اعلام خواهد شد.

                                                                                                                 با تشکر

                                                                                                            امیر مسلم زاده


عناوین آخرین یادداشت ها
 
 
بازدیدکنندگان: 68064