کارگاهنر
دوشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1387
سی مرغ تشی !!!

طراحی شخصیت مرغ تشی درداستان فرش خاکی  (اثرامیرمسلم زاده)  

سیمرغ اجراشده با ماسه درضلع جنوبی دولت پارک بندرعباس


عناوین آخرین یادداشت ها
 
 
بازدیدکنندگان: 68064