کارگاهنر
دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387
The portrait of Masoud Dargahi / 2004

 

The portrait of Masoud Dargahi 

 پرتره مسعود درگاهی(هنرمند)

رنگ و روغن روی مقوا / 2004 

اثر امیرمسلم زاده 


عناوین آخرین یادداشت ها
 
 
بازدیدکنندگان: 68064